Sat Aug 24 16:11:33 EEST 2019

Българска музика / Bulgarian music

#XXX: I can't translate lyrics

Ахат - Черна овца / Ahat - Black sheep
https://www.youtube.com/watch?v=pFZWchIF1NI

Аз сам си избрах тази съдба, вечната черна овца
I chose my destiny, eternal black sheep

Тангра - Дон Кихот / Tangra - Don Quixote
https://www.youtube.com/watch?v=ictzKU815Js

А Дон Кихот, прегърнал здраво чашата
във кръчмата спореше със неверници,
които го закачаха от масите,
че днес дори в музея няма мелници.

Don Quixote was hugging cup in pub, while trolling infidels.
The infidels joked over the tables that today
there are no wind mills even in museums.

Posted by joro | Permanent link