Sat Dec 18 22:07:29 EET 2010

Пакети

Наложи ми се да задам въпрос от рода на "Къде отиват дропнатите пакети", но с важно уточнение, което прави въпросът нетривиален, даже му влага смисъл. Не беше тривиално :-). Та така...

Posted by joro | Permanent link