Mon Apr 1 16:26:03 EEST 2019

Иcтopия зa бpидж

История за бридж

Средата на 90-те години играехме бридж в малкото НДК на полупрофесионално ниво.
Понякога имаше и професионални турнири.
Личният ми “рекорд” беше нещо от рода на първите 40%, но това няма значение.
На един професионален турнир аз и една позната успяхме да си намерим място  до масата на Х, 
Х беше един от най-добрите играчи в страната. Извън бриджа беше „Голям шеф“ 
и според слухове е прототип на един от героите на Георги Марков в 
„Портрет на моя двойник“ (има го на  chitanka.ainfo).
Преди да почне турнира аз не бях забелязал, че Х ме е  забелязал, но Х ме 
помоли да купя кафе за неговата маса и за мен и познатата.  За мен щеше да е чест аз да черпя, 
но Х настояваше той да плати.
След като донесох кафето Х пийна глътка и ни каза нещо от рода на: „Деца, аз пия лекарства, 
за да  заспя и лекарства, за да работя през деня, а много жени остават недолюбени“  
(определено каза „недолюбени“ и Х не беше известен като Дон Жуан).
Не помня как свърши турнира.

Posted by joro | Permanent link