February 2015 Archives

Sun Feb 22 15:55:37 EET 2015

Рисунки / Paintings

Първата рисунка е на малко дете, което се упражнява с програмата Гимп с мишка (на таблет е доста по-добър). Стилът е смесица от пост-модернизъм и магически реализъм. Втората е реален магически реализъм от Rob Gonsalves
The first paintings is from small child learning Gimp with the mouse (he is better on tablet). The style is a mixture of post-modernism and magic realism. The second is real magic realism from Rob Gonsalves.

Rob Gonsalves:

Posted by стефан | Permanent link